Ik heb een aanmaning ontvangen

UPC

Onlangs heeft u van ons, namens UPC een pre-incassobrief ontvangen.

UPC vindt het correct u erop te attenderen dat u inmiddels in gebreke en in wettig verzuim bent. Bij het verder achterwege blijven van uw betaling worden uw diensten bij UPC afgesloten en beëindigd. Het gevolg hiervan is dat u uw telefoonnummer en uw e-mailadres van UPC kwijtraakt.

Na afsluiting en beëindiging is UPC genoodzaakt een incassoprocedure te starten. Alle hieruit voortvloeiende (buiten) gerechtelijke kosten komen voor uw rekening. Tevens wordt de contractueel bepaalde rente gevorderd vanaf de datum van verzuim.

Om dit te voorkomen dient u zo spoedig mogelijk de volledige vordering te voldoen. In de pre-incassobrief staat exact vermeld welk bedrag verschuldigd is en onder welk kenmerk de betaling middels deze link voldaan dient te worden.

Voor veel gestelde vragen met betrekking tot de ontvangen brief, verwijzen wij u graag naar de vraag en antwoord pagina. Tevens kunt u ons telefonisch bereiken op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur 's ochtends en 17.00 uur 's middags. Ons telefoonnummer is 088 - 267 00 13.

Hoogachtend,


Bos Incasso

Groningen
Van Elmptstraat 16-8
9723 ZL Groningen
Contact

Zwolle
Burgemeester Roelenweg 35
8031 ES Zwolle
Contact

Drachten
Lavendelheide 12
9202 PD Drachten
Contact

ISO 9001 certificering Incasso Keurmerk
MVO prestatieladder ideal