Ik heb een aanmaning ontvangen

Ziggo

Informatie over uw betalingsachterstand


U bent abonnee van Ziggo en hebt een betalingsachterstand. Wij hebben u namens Ziggo per brief gevraagd het nog openstaande bedrag te betalen. Ziggo ontvangt uw (volledige) betaling liever zonder verdere incassomaatregelen.

Voorkom afsluiting en afsluitkosten

Het is belangrijk dat Ziggo binnen de in de brief genoemde termijn uw betaling ontvangt. Anders wordt de levering van producten en diensten aan u beëindigd. De kosten van deze afsluiting kunnen oplopen tot maar liefst € 70,00. Gebruikt u Internet en/of Telefonie van Ziggo, dan zult u uw telefoonnummer en/of e-mailadres van Ziggo kwijtraken. In de brief die u heeft ontvangen staat precies wat het te betalen totaalbedrag is. En op welke manieren u kunt betalen. Vermeld bij betaling uw klantnummer en het factuurnummer.

Overdracht incassobureau

Als Ziggo geen volledige betaling van u ontvangt wordt de vordering na afsluiting en beëindiging van uw producten en diensten overgedragen aan Bos Incasso. Blijft de betaling verder uit dan gaan wij (juridische) maatregelen treffen, eventueel volgens een gerechtelijke procedure. Dit kan voor hoge kosten zorgen, die voor uw rekening komen. Daarnaast wordt de contractueel bepaalde rente gevorderd vanaf de datum van verzuim.

Heeft u nog vragen?

Antwoorden op veelgestelde vragen over de brief die u heeft ontvangen leest u op deze pagina. Wilt u een medewerker spreken? Neem dan contact op via het speciale telefoonnummer 088 - 717 35 13 (lokaal tarief). U bereikt ons op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Wilt u ons een vraag via e-mail stellen, gebruik dan het contactformulier.

Hoogachtend,


Ziggo

Groningen
Van Elmptstraat 16-8
9723 ZL Groningen
Contact

Zwolle
Burgemeester Roelenweg 35
8031 ES Zwolle
Contact

Drachten
Lavendelheide 12
9202 PD Drachten
Contact

ISO 9001 certificering Incasso Keurmerk
MVO prestatieladder

BTW nummer: NL 8104.89.089.B14