Klachtafhandeling

Wij lossen uw klacht graag op. Bos Incasso hecht veel waarde aan het snel en correct afhandelen van mogelijke klachten over de dienstverlening van Bos Incasso. Uw op- of aanmerkingen zijn immers ook kansen om onszelf te verbeteren.

Wat kunt u doen?
Wij verzoeken u om contact op te nemen met onze klantenservice. Wij zijn iedere werkdag tussen 08:00 en 17:00 uur te bereiken via 088 - 267 00 00. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om te mailen naar kwaliteit@bosincasso.nl of een brief te sturen naar onderstaand adres:

Bos Incasso B.V. 
t.a.v. de afdeling Kwaliteit
Postbus 11138
9700 CC Groningen 

*Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen wij u om altijd uw dossiernummer en/of persoonsgegevens in de brief te vermelden

De klacht wordt behandeld door een interne en onafhankelijk afdeling 'Kwaliteit'. Deze afdeling beoordeelt of een klacht gegrond dan wel ongegrond is.

Hebben wij u niet naar tevredenheid kunnen helpen?
Als u, na beantwoording van de klacht, nog ontevreden bent over de afhandeling dan kunt u zich wenden tot het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten (KIGID). Het KIGID ziet toe op geschillen die zijn ontstaan en betrekking hebben op de werkwijze van een gecertificeerd lid van de NVI (Nederlandse Vereniging van Incasso-Ondernemingen). Bovenstaand houdt in dat het KIGID enkel toetst of wij, Bos Incasso, ons aan de gedragsnormen houden. Het is dus niet aan het KIGID om te oordelen over de rechtmatigheid van de vordering. Het beoordelen of een vordering al dan niet juist is, is aan de rechter.

Op het moment dat u het niet eens bent met de vordering dan kunt u bij ons een bezwaar indienen. Klik hier voor meer informatie over het indienen van een bezwaar.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.