Mediation

Mediation

Heeft u een conflict maar wilt u liever niet een gang naar de rechter?

Bemiddeling van een mediator van Bos Juridisch kan een goed alternatief zijn om het conflict op te lossen. Zeker wanneer de onderliggende (zakelijke) belangen te belangrijk zijn om op het spel zetten: bijvoorbeeld bij een arbeidsrelatie of klantrelatie.

Bos Juridisch beschikt over mediators die partijen bijstaan om samen tot een oplossing te komen.