AFM vergunning

Vergunning Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 

Voor het verrichten van onze financiële diensten is een vergunning van de AFM nodig. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ons deze vergunning verleend. De vergunning is afgegeven met vergunningnummer 12046149. De vergunning (zoals deze is aangegeven in artikel 2:80, eerste lid, Wet op het financieel toezicht), is verleend op basis van artikel 2:83, eerste lid, Wft.

De taak van de AFM is het houden van gedragstoezicht op onze financiële dienstverlening. Gedragstoezicht houdt in dat erop toegezien wordt dat wij correct handelen en onze opdrachtgevers en debiteurklanten van de juiste informatie voorzien.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar www.afm.nl.

 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.