Keurmerken

Keurmerken en garanties

De drie belangrijkste speerpunten van Bos Incasso zijn het bieden van steeds meer kwaliteit, duurzaamheid en zekerheid. Dit komt onder andere naar voren in onze keurmerken en garanties:

 • Stichting Beheer Derdengelden
  Het doel van deze stichting is de zogenaamde Derdengelden veilig te stellen voor u als opdrachtgever. Derdengelden zijn bedragen die zijn geïnd voor opdrachtgevers, maar nog niet aan hen zijn afgedragen. Bijvoorbeeld in zaken waarin een betalingsregeling is getroffen. Op het moment dat er sprake zou zijn van een faillissement, dan vallen de gelden die op de derdengeldenrekening staat niet onder het faillissement. Deze rekening staat namelijk los van Bos Incasso. 

 • Incasso Keurmerk (lid van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen)
  Dit keurmerk waarborgt dat een incassobureau zich aan vastgestelde regels en normen dient te houden. Voor opdrachtgevers betekent het Incasso Keurmerk dat men de incasso-activiteiten uitbesteedt aan een betrouwbare partner aan wie hoge eisen wordt gesteld op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Incasseren. Voor debiteuren biedt het Keurmerk zekerheid voor een correcte benadering en een reële doorbelasting van incassokosten.

 • Gecertificeerd volgens de ISO 9001
  Dé internationaal geaccepteerde standaard voor Kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat door een organisatie kan worden gebruikt om de klanttevredenheid te verhogen. Hier staan de eisen van de klant en de wet- en regelgeving aan ten grondslag.

 • Gecertificeerd volgens de NEN-EN-ISO/IEC 27001. ISO 27001
  Dé internationaal geaccepteerde norm voor Informatiebeveiliging. De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management Systeem (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie. Het ISMS is ontworpen om de keuze van adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen die de informatie beschermen en vertrouwen bieden aan belanghebbenden te waarborgen.

 • Gecertificeerd volgens de ISAE 3402 Type 2
  Bos Incasso is gecertificeerd volgens de internationaal erkende assurance standaard voor outsourcing: ISAE 3402. ISAE 3402 gecertificeerde serviceorganisaties zijn onderworpen aan een uitgebreide audit en laat zien hoe een organisatie omgaat met risicomanagement, informatiebeveiliging en anti-fraude. Voor onze relaties betekent deze certificering dat wij als incassobureau de uitbestede processen volledig onder controle hebben. 

 • Gecertificeerd volgens de MVO ISO 26000
  ISO 26000 is een internationale ISO-norm, die zich richt op het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bos Incasso hanteert de richtlijnen van deze internationale norm. Als sociale en maatschappelijke betrokken onderneming maken wij bij iedere bedrijfskeuze een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan op mens, milieu en maatschappij. Bekijk hier onze MVO-zelfverklaring.

 • Europees Sociaal Fonds
  Bij Bos Incasso wordt momenteel een project uitgevoerd gericht op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Sociaal Fonds van de Europese Unie.

   

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten, analytische gegevens en marketing doeleinden. U vindt meer informatie in onze privacy statement.