Over Bos Incasso

Over Bos Incasso

Bos Incasso laat zich typeren als een no-nonsense organisatie waarbij een aanpak geldt van “Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen”. Deze manier van werken vinden wij van belang voor zowel onze opdrachtgevers als de debiteuren

Bij Bos Incasso zijn wij voorstander van transparant handelen en willen u zo goed mogelijk ondersteunen bij uw eigen herinnering- en aanmaningtraject. Om dit kracht bij te zetten, hebben wij een visual bijgevoegd, waarin de stroomlijn van het incassotraject verkort en eenvoudig is weergegeven. 

Goede communicatie tijdens de behandeling van uw opdrachten vinden wij hierbij van groot belang en u heeft gedurende de behandeling van uw zaken een vast contactpersoon.

Wij bieden bij voorkeur maatwerkoplossingen met als doel die resultaten te behalen die worden beoogd en de samenwerking die wordt nagestreefd. Om dit doel te bereiken en te behouden is flexibiliteit een voorwaarde en bij Bos Incasso een vanzelfsprekendheid. De automatisering is daarbij voor ons een belangrijk instrument. Een volledige digitalisering van de dossiers en de mogelijkheid per klant één of meerdere specifieke procedures in te richten zijn, naast de hoge incassoscore, de sleutels om onze targets te halen. Ook biedt dit ruime mogelijkheden om de informatievoorziening voor elke opdrachtgever apart optimaal (desgewenst online en realtime) in te richten.