Klachtafhandeling

Klachtafhandeling

Bos Incasso hecht veel waarde aan het snel en correct afhandelen van mogelijke klachten over de dienstverlening van Bos Incasso. Uw op- of aanmerkingen zijn immers ook kansen om onszelf te verbeteren. Wij verzoeken u om uw klacht schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Dit kan op de volgende wijze:

Per post: naar Bos Incasso, t.a.v. de afdeling Kwaliteit, Postbus 11138, 9700 CC Groningen; of per e-mail: naar kwaliteit@bosincasso.nl.

De klacht wordt behandeld door een interne en onafhankelijk afdeling "Kwaliteit". Deze afdeling beoordeelt of een klacht gegrond dan wel ongegrond is.

Als u, na beantwoording van de klacht nog ontevreden bent over de afhandeling, dan kunt u zich wenden tot het Klachten instituut KIGID (Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten). Het KIGID ziet toe op geschillen die zijn ontstaan en betrekking hebben op de werkwijze van een gecertificeerd lid van de NVI (Nederlandse Vereniging van Incasso-Ondernemingen). Deze klachtenprocedure ziet nadrukkelijk niet toe op geschillen die betrekking hebben op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever van het NVI lid en de debiteur.