Kwaliteit

Kwaliteit

Keurmerken en garanties

De drie belangrijkste speerpunten van Bos Incasso zijn het bieden van steeds meer kwaliteit, duurzaamheid en zekerheid. Dit komt onder andere naar voren in onze keurmerken en garanties:

 • Stichting Beheer Derdengelden

  Het doel van deze stichting is de zogenaamde Derdengelden veilig te stellen voor u als opdrachtgever. Derdengelden zijn bedragen die zijn geïnd voor opdrachtgevers, maar nog niet aan hen zijn afgedragen. Bijvoorbeeld in zaken waarin een betalingsregeling is getroffen.

 • Incasso Keurmerk (lid van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen)

  Dit keurmerk waarborgt dat een incassobureau zich aan vastgestelde regels en normen dient te houden. Voor opdrachtgevers betekent het Incasso Keurmerk dat men de incasso-activiteiten uitbesteedt aan een betrouwbare partner aan wie hoge eisen wordt gesteld op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Incasseren. Voor debiteuren biedt het Keurmerk zekerheid voor een correcte benadering en een reële doorbelasting van incassokosten.
   
 • Gecertificeerd volgens de ISO 9001

  Dé internationaal geaccepteerde standaard voor Kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat door een organisatie kan worden gebruikt om de klanttevredenheid te verhogen. Hier staan de eisen van de klant en de wet- en regelgeving aan ten grondslag.
   
 • Gecertificeerd volgens de MVO Prestatieladder niveau 3

  Dit managementsysteemcertificaat staat voor een organisatie die aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doet. Stakeholdereisen en -verwachtingen worden gemanaged op resultaat.
   
 • Gecertificeerd volgens het Maatschappelijk Verantwoord Incasseren (MVI)

  Incasseren met oog voor de belangen van opdrachtgever én debiteur. Dat is de boodschap van het Keurmerk MVI. Incassokantoren die dit keurmerk voeren laten zien dat zij op een transparante en klantvriendelijke manier hun werk uitvoeren. Zij kiezen niet voor de harde incasso-aanpak, maar streven naar een reële en sociale oplossing voor de debiteur. Dat werkt in ieders belang.
 • Europees Sociaal Fonds

  Bij Bos Incasso wordt momenteel een project uitgevoerd gericht op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Sociaal Fonds van de Europese Unie.