Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer

De afdeling Credit Management bij Bos Incasso heeft een speciale taak binnen onze organisatie. De professionals op deze afdeling verzorgen de uitvoering van de debiteurenadministratie voor opdrachtgevers die daar zelf geen tijd, personeel of kennis voor in huis hebben. 

Het debiteurenbeheer wordt uitgevoerd, nadat de opdrachtgever zijn dienst of goederen heeft geleverd aan de debiteur, maar voordat er sprake is van een incassoprocedure.

Concreet voordeel voor ondernemers

  • Lager uitstaand debiteurensaldo door actief beheer
  • Minder kans op dubieuze debiteuren door kennis van de markt
  • Sneller geld op de rekening door professionele behandeling
  • Gestroomlijnd debiteurenbeheertraject met een vloeiende en snelle koppeling richting de buitengerechtelijke incassofase

Werkzaamheden 

  • Beheren van bankrekeningen voor opdrachtgevers
  • Uitvoering van klantvriendelijk debiteurenbeheer door het versturen van rekeningoverzichten, herinneringen en aanmaningen
  • Begeleiding bij eventuele voortvloeiende incassoprocedures
  • Rapporteren aan de opdrachtgever en accountant