Incassotraject

Incassotraject

Bos Incasso is voorstander van transparant handelen. Wij willen u zo goed mogelijk ondersteunen bij uw eigen herinnering- en aanmaningtraject.

Minnelijke of buitengerechtelijke fase door Bos Incasso

Bos Incasso verzendt op werkdagen binnen 36 uur de eerste sommatie. Uw debiteur wordt in de minnelijke fase minimaal 3 maal schriftelijk aangemaand in een periode van minimaal 7 weken. De debiteur heeft daarmee gemiddeld 2 loontermijnen om de vordering te betalen, welke termijn ook in de rechtspraak als redelijk wordt beschouwd.

Leiden voorgenoemde inspanningen niet tot de gewenste resultaten dan wordt de vordering overgedragen aan LAVG ten behoeve van het gerechtelijke- en executietraject. Bos Incasso verhoogt de ontvangen vorderingen met de incassoprovisie conform de Wet Incassokosten en de wettelijke rente (www.rechtspraak.nl).

Informatie Wet Incassokosten

 WIK weetjes

Voorbeeld brieven

 Herinnering
 Aanmaning (excl. btw)
 Aanmaning (incl. btw)