Trainingen

Trainingen

Idealiter betaalt een klant de rekeningen die hij van u heeft ontvangen op tijd. Toch gebeurt het regelmatig tijdens uw werkzaamheden dat u juridische hindernissen of uitdagingen tegenkomt. Professionals van Bos Incasso helpen u graag verder hoe u uw debiteuren op een klantvriendelijke en doortastende wijze tot betaling kunt aanzetten.

Trainingen in goed debiteurenbeheer

Het liefst wilt u natuurlijk helemaal geen incassoprocedures hoeven uit te voeren.  Bos Incasso biedt daarom twee trainingsmodules aan over debiteurenbeheer. In deze trainingen leren wij u op welke manier u de leveringsvoorwaarden kunt interpreteren en hoe incassoprocedures kunnen worden voorkomen.

Juridische aspecten

In trainingsmodule A brengen wij u de basisbeginselen van debiteurenbeheer bij. In trainingsmodule B ligt de focus op de juridische aspecten van debiteurenbeheer, bijvoorbeeld hoe er moet worden gehandeld bij faillissementen of beslaglegging. Onze professionals geven u inzage waar u allemaal rekening mee moet houden, en wat er wel en niet mogelijk is.